Wielki Post

WIELKI POST jest zawsze czasem podniesienia na duchu - i to pomimo związanych z nim umartwień. Jest to doskonała okazja, by zbadać swoje myśli i zastanowić się, czy zarówno one, jak i wypływające z nich uczynki są miłe Panu.

Dlatego właśnie potrzebujemy takich okresów, jak Wielki Post, które mobilizują nas do zastanowienia się nad naszym życiem duchowym. Św. Paweł zachęca nas: „przemieniajcie się przez odnawianie umysłu" (Rz 12,2), a św. Piotr radzi, by „przepasawszy biodra umysłu", złożyć całkowicie swoją nadzieję w Bożych obietnicach (por. 1P 1,13).

Życie chrześcijańskie nie polega jednak tylko na staraniu się o czynienie dobra i nieuleganie pokusom. Nieodzowne jest również otwarcie się na dar łaski Bożej, która pełni ważną rolę w odnawianiu naszego umysłu.

Jeśli będziemy szukać Jezusa, znajdziemy Go. Doświadczymy też działającej w nas Jego mocy - mocy, która nie jest z nas, a która upodabnia nas do Jezusa. Umacnia w nas miłość, jedność i pokój.

Serdecznie zapraszamy w Wielkim Poście do udziału w Rekolekcjach, nabożeństwach wielkopostnych, oraz Triduum Paschalnym.

Opublikowano 18-02-2023

Zakończenie kolędy w roku liturgicznym 2022/2023

Dnia 28 stycznia 2023 kolędą dodatkową zakończyliśmy wizytę duszpasterską.

Składamy serdeczne podziękowanie za tegoroczną Kolędę – godne i gościnne przyjęcie przez wszystkie rodziny, u których byliśmy obecni, wspólną modlitwę, dzielenie się swoimi radościami i problemami, a także za ofiary materialne składane na potrzeby Parafii i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy oraz na bieżące remonty i inwestycje.

Jednoczy nas Jezus Chrystus. Niech On wszystkim obficie błogosławi w codziennej posłudze i powołaniu. Maryja Niepokalana niech otacza Was swoją opieką, a św. Antoni wyprasza u Boga wszelkie potrzebne łaski.

Opublikowano 28-01-2023

Boże Narodzenie 2022

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. (Iz 9,1). Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju». (Iz 9,5)

Fotorelacja z uroczystości Bożego Narodzenia w dziale "galeria".

Opublikowano 27-12-2022

Wizytacja kanoniczna 2022

Dnia 11 grudnia 2022, w trzecią niedzielę Adwentu, zbiegły się dwa bardzo ważne dla naszej wspólnoty parafialnej wydarzenia. Rozpoczęliśmy rekolekcyjny czas przygotowania naszych serc na dzień Narodzenia Pańskiego a w progi naszej świątyni zawitał J. E. ks. bp Romuald Kamiński, dokonując wizytacji kanonicznej parafii.

Fotorelacja w obiektywie Sylwestra Rokickiego w dziale "galeria".

Opublikowano 12-12-2022

Rekolekcje adwentowe 2022

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH:
11 – 13 GRUDNIA 2022

Niedziela – 11 XII:
Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego
Msze św.:
* 8.00
* 10.00 – Ks. Biskup (z udziałem dzieci)
* 12.00 – Ks. Biskup

Poniedziałek – 12 XII:
* Spowiedź św. – 9.15 i 17.15
* Msze św. – 10.00 i 18.00

Wtorek – 13 XII:
* Spowiedź św. – 9.15 i 17.15
* Msze św. – 10.00 i 18.00
* Odwiedziny chorych – 13.30

Zakończenie i błogosławieństwo rekolekcyjne

Rekolekcje prowadzi Ks. Michał Stanikowski CM z Warszawy. Zachęcamy Parafian do licznego udziału w dniu wizytacji kanonicznej Księdza Biskupa i rekolekcjach oraz duchowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia!

Opublikowano 03-12-2022

« 1 2 3 »
×