Rozliczenie podatku dochodowego w 2021 roku

Przekaż 1% swojego podatku

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Ignacowie, które jest organizacją pożytku publicznego, zwraca się do wszystkich parafian oraz ludzi  dobrej woli i serca chcącego pomagać o przekazywanie 1% podatku z rozliczanego podatku dochodowego. Liczymy, że dzięki Państwa wsparciu poszerzymy zakres naszej działalności, obejmując coraz większe grono potrzebujących.

Foldery informacyjne oraz kartki z numerem KRS i numerami kont bankowych wyłożone są przy wyjściu z kościoła. Informacje wywieszone są także w gablocie i umieszczone na stronie internetowej parafii. Prosimy o przekazywanie ich także krewnym, znajomym i wszystkim tym, którzy będą chcieli wesprzeć Stowarzyszenie w jego działalności charytatywnej.

numer KRS:
0000175353

numer konta bankowego:
*66 9226 0005 0024 8330 2000 0010
lub
*33 1020 2906 0000 1702 0129 7597

Opublikowano 23-01-2021

Zakończenie Mszy św. kolędowych – zamiast kolędy w 2021 roku

Zakończenie Mszy św. kolędowych – zamiast kolędy w 2021 roku

Kończymy dzisiaj sprawowanie Mszy św. kolędowch. Ich intencją była modlitwa za Parafian z każdej miejscowości naszej Parafii oraz za zmarłych Parafian. Osoby chore i nie mogące z innych przyczyn uczestniczyć w takiej Mszy świętej, podejmowały modlitwę osobistą     i rodzinną w swoich domach.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za Waszą obecność i wspólną modlitwę, a także za ofiary materialne składane na potrzeby Parafii i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie.

Jednoczy nas Jezus Chrystus. Niech On Wam wszystkim obficie błogosławi, w tym trudnym czasie pandemii, w codziennym życiu i powołaniu. Maryja Niepokalana niech otacza Was swoją opieką, a św. Antoni wyprasza u Boga wszelkie potrzebne łaski. Szczęść Boże!

Opublikowano 06-02-2021

Pomóż swej parafii przetrwać - podziękowanie

POMÓŻ SWEJ PARAFII PRZETRWAĆ!

PODZIĘKOWANIE!

W minionym tygodniu ofiary na potrzeby parafii złożyli parafianie z Wólki Wiciejowskiej i Anielewa. Kilka osób wpłaciło także ofiary na konto bankowe parafii. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Ofiarodawcom składamy z serca płynące i serdeczne „Bóg zapłać”!

Konto bankowe

Parafia św. Antoniego z Padwy w Ignacowie, Ignaców 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki PKO BP SA – nr rachunku: 32 1020 4476 0000 800200876797

Opublikowano 20-12-2020

Pomóż swej parafii przetrwać podczas pandemii

Parafia Rzymskokatolicka  p.w.  św.  Antoniego  z Padwy w Ignacowie,  tel. (25) 759-26-11

POMÓŻ SWEJ PARAFII PRZETRWAĆ!

Drodzy Parafianie,
zmagamy się z drugą falą pandemii koronawieusa. Od dłuższego czasu zdecydowana większość wierzących parafian pozostaje w niedziele w swoich domach. Podczas, gdy większość ludzi zastanawia się, jak uchronić się przed zagrożeniem, my jako parafia mierzymy się z wyzwaniem jak przetrwać, bo przecież funkcjonujemy dzięki Waszej ofiarności i życzliwości.

Potrzebujemy dostrzec fakt, że nieobecność na Mszach świętych bardzo mocno ogranicza finanse i wpływa na funkcjonowanie parafii. To sprawia, że jeśli jako wierzący nie dostrzeżemy dziś pilnej potrzeby wsparcia naszej parafii, której jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw w bardzo praktyczny – nie inny, ale właśnie finansowy sposób, to może się okazać, że staniemy się niewypłacalni! Już od ponad dwóch miesiący odprawiamy Msze św.  z bardzo ograniczoną liczbą wiernych (tylko 26 osób). Kolejne niedziele bez obecności parafian, będą bardzo poważnym wyzwaniem dla całej parafii. Dlatego nasza troska potrzebna jest już dziś – tu i teraz.

Przypominamy, że parafia posiada własne konto bankowe:

Parafia św. Antoniego z Padwy w Ignacowie
Ignaców 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki

PKO BP SA – nr rachunku:
32 1020 4476 0000 8002 0087 6797

Przekazane w ten sposób darowizny, jeśli zatytułujemy je dopiskiem "Darowizna na cele kultu religijnego", podlegają odliczeniu od dochodu uzyskanego za rok, w którym zostały one przekazane, a tym samym umożliwiają obniżenie podatku, który będziemy musieli zapłacić przy naszych przyszłorocznych rozliczeniach PIT.

W ostatnich tygodniach kilka osób złożyło ofiary na potrzeby funkcjonowania naszej parafii, dokonując wpłat na konto bankowe. Dziękujemy za zrozumienie potrzeb. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

Opublikowano 28-11-2020

Dekret Stolicy Apostolskiej

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:
a. - Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b. - Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.
Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.
Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.
Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wsp. św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Opublikowano 31-10-2020

« 1 2 3 »
×