Liutrgia Triduum Paschalnego i Wielkanocy

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO I WIELKANOCY
06 – 09 KWIETNIA 2023

1. WIELKI CZWARTEK – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18.00. Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do 20.00.

2. WIELKI PIĄTEK – adoracja przy Ciemnicy od 10.00 – 18.00. Droga Krzyżowa wynagradzająca za grzechy o 15.00. Liturgia Męki Pańskiej o 18.00. W czasie adoracji Krzyża Świętego wierni składają „jałmużnę postną”. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Po zakończeniu liturgii adoracja przy Grobie Pańskim prowadzona przez młodzież do 21.00. Prosimy parafian, aby odświeżyć i przystroić wszystkie kapliczki i krzyże przydrożne.

3. WIELKA SOBOTA – posiada już radosny nastrój, nadal jednak pozostajemy w atmosferze zadumy i zachowujemy post od pokarmów mięsnych. Adoracja przy Grobie Pańskim od 10.00 – 18.00. Liturgia Światła rozpocznie się przed kościołem o 18.00. W czasie obrzędów Wigilii Paschalnej nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy zapalonych świecach. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Całą liturgię zakończy Msza św. wielkanocna.]

- Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę według ustalonego porządku. Poświęcimy także wodę, dlatego prosimy o przyniesienie w koszyczkach wody w małych buteleczkach. Adoracja przy Grobie Pańskim do 20.00.

4.Za tydzień UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Rezurekcję odprawimy o 6.00 rano. Siostry Miłosierdzia i wszystkich wiernych, w tym również grupy parafialne i służbę liturgiczną, prosimy o przygotowanie procesji. Msze św. w Wielkanoc także o 10.00 i 12.00.

Opublikowano 02-04-2023

Rekolekcje wielkopostne 2023

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
26 marca – 29 marca 2023

Rekolekcjonista – Ks. Marek Bednarek CM

Niedziela - 26 marca – I DZIEŃ REKOLEKCJI
8.00 - Msza św. i nauka dla wszystkich
10.00 - Msza św. i nauka dla wszystkich (oraz dla dzieci)
12.00 - Msza św. i nauka dla wszystkich

Poniedziałek - 27 marca – II DZIEŃ REKOLEKCJI
8.00 – 12.00 - Spowiedź święta
8.00 - Msza św. i nauka dla uczniów (kl. V – VIII)
10.00 - Msza św. i nauka dla uczniów (kl. 0 – IV)
11.30 - Msza św. i nauka dla dorosłych
17.15 – 19.00 - Spowiedź święta
17.30 - Nabożeństwo eucharystyczne
18.00 - Msza św. i nauka dla dorosłych i młodzieży pracującej

Wtorek - 28 marca – III DZIEŃ REKOLEKCJI
8.00 – 12.00 - Spowiedź święta
8.00 - Msza św. i nauka dla uczniów (kl. V – VIII)
10.00 - Msza św. i nauka dla uczniów (kl. 0 – IV)
11.30 - Msza św. i nauka dla dorosłych
17.15 – 19.00 - Spowiedź święta
17.30 - Gorzkie Żale
18.00 - Msza św. i nauka dla dorosłych i młodzieży pracującej

Środa - 29 marca – IV DZIEŃ REKOLEKCJI
8.00 - Spowiedź święta
8.00 - Msza św. i nauka dla uczniów (kl. V – VIII)
10.00 - Msza św. i nauka dla uczniów (kl. 0 – IV)
11.30 - Msza św. i nauka dla dorosłych
14.00 - Odwiedziny chorych Parafian
17.30 - Spowiedź święta
17.30 - Nabożeństwo eucharystyczne
18.00 - Msza św. i nauka dla dorosłych i młodzieży pracującej

ZAKOŃCZENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO REKOLEKCYJNE

Księdzu Rekolekcjoniście, dzieciom, młodzieży i wszystkim Parafianom we wspólnym dziele rekolekcyjnego trudu, życzymy wytrwałości i postępowania na drodze świętości. „Szczęść Boże”!

Opublikowano 18-03-2023

Wielki Post

WIELKI POST jest zawsze czasem podniesienia na duchu - i to pomimo związanych z nim umartwień. Jest to doskonała okazja, by zbadać swoje myśli i zastanowić się, czy zarówno one, jak i wypływające z nich uczynki są miłe Panu.

Dlatego właśnie potrzebujemy takich okresów, jak Wielki Post, które mobilizują nas do zastanowienia się nad naszym życiem duchowym. Św. Paweł zachęca nas: „przemieniajcie się przez odnawianie umysłu" (Rz 12,2), a św. Piotr radzi, by „przepasawszy biodra umysłu", złożyć całkowicie swoją nadzieję w Bożych obietnicach (por. 1P 1,13).

Życie chrześcijańskie nie polega jednak tylko na staraniu się o czynienie dobra i nieuleganie pokusom. Nieodzowne jest również otwarcie się na dar łaski Bożej, która pełni ważną rolę w odnawianiu naszego umysłu.

Jeśli będziemy szukać Jezusa, znajdziemy Go. Doświadczymy też działającej w nas Jego mocy - mocy, która nie jest z nas, a która upodabnia nas do Jezusa. Umacnia w nas miłość, jedność i pokój.

Serdecznie zapraszamy w Wielkim Poście do udziału w Rekolekcjach, nabożeństwach wielkopostnych, oraz Triduum Paschalnym.

Opublikowano 18-02-2023

Zakończenie kolędy w roku liturgicznym 2022/2023

Dnia 28 stycznia 2023 kolędą dodatkową zakończyliśmy wizytę duszpasterską.

Składamy serdeczne podziękowanie za tegoroczną Kolędę – godne i gościnne przyjęcie przez wszystkie rodziny, u których byliśmy obecni, wspólną modlitwę, dzielenie się swoimi radościami i problemami, a także za ofiary materialne składane na potrzeby Parafii i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy oraz na bieżące remonty i inwestycje.

Jednoczy nas Jezus Chrystus. Niech On wszystkim obficie błogosławi w codziennej posłudze i powołaniu. Maryja Niepokalana niech otacza Was swoją opieką, a św. Antoni wyprasza u Boga wszelkie potrzebne łaski.

Opublikowano 28-01-2023

Boże Narodzenie 2022

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. (Iz 9,1). Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju». (Iz 9,5)

Fotorelacja z uroczystości Bożego Narodzenia w dziale "galeria".

Opublikowano 27-12-2022

« 2 3 4 »
×