Rozliczenie podatku doochodowego w 2022 roku

– Przekaż 1% swojego podatku –

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Ignacowie, zwraca się z prośbą do Parafian i osób zaprzyjaźnionych, o przekazywanie 1% podatku z rozliczanego podatku dochodowego na działalność Stowarzyszenia, które jest organizacją pożytku publicznego. Obejmuje swoją działalnością osoby potrzebujące, nie tylko z Parafii, ale także z terenu całego powiatu.

Informacje z numerem KRS i numerami kont bankowych wywieszone są w gablocie i wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła (można zrobić zdjęcie) oraz umieszczone na stronie internetowej Parafii.

Prosimy o przekazywanie tych informacji także krewnym, znajomym i wszystkim tym, którzy będą chcieli wesprzeć Stowarzyszenie w jego działalności charytatywnej.

numer KRS: 0000175353

numer konta bankowego:

*66 9226 0005 0024 8330 2000 0010

lub

*33 1020 2906 0000 1702 0129 7597

Opublikowano 29-01-2022

Zakończenie Mszy św. kolędowych w 2022 roku

Kończymy dzisiaj odwiedziny Parafian w domach na imienne zaproszenie oraz sprawowanie Mszy św. kolędowch. Ich intencją była modlitwa za Parafian z każdej miejscowości naszej Parafii oraz za zmarłych Parafian. Osoby chore i nie mogące z różnych powodów uczestniczyć w takiej Mszy świętej, podejmowały modlitwę osobistą i rodzinną w swoich domach.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za Waszą obecność i wspólną modlitwę, a także za ofiary materialne składane na potrzeby Parafii i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie.

Jednoczy nas Jezus Chrystus. Niech On Wam wszystkim obficie błogosławi, w tym trudnym czasie pandemii, w codziennym życiu i powołaniu. Maryja Niepokalana niech otacza Was swoją opieką, a św. Antoni i św. Wincenty wypraszają u Boga wszelkie potrzebne łaski.

Szczęść Boże!

Opublikowano 29-01-2022

Kolęda 2022

Plan kolędy w 2022 roku przedstawia się następująco:

* 03 stycznia /poniedziałek/ - 09.00Anielew – ul. Akacjowa i Brzozowa
                                                    – Budy Janowskie – ul. Jaśminowa
                                                    – Jędrzejów Stary – Nr 5 (tylko)
                                                    – Janów – ul. Słoneczna 35 (ok. 14 - 15)
* 04 stycznia /wtorek/ - 09.00Tyborów
                                             – Janów – ul. Górna i bloki przy ul. Miłej
* 05 stycznia /środa/ - 09.00Janów – ul. Warszawska, ul. Słoneczna, ul. Strażacka i ul. Szkolna
                                          – Wiciejów
                                          – Wólka Wiciejowska       
* 06 stycznia /czwartek/ - Trzech Króli - 14.00Janów – ul. Górna 11 oraz spotkanie opłatkowe w remizie OSP w Jędrzejowie Nowym
* 07 stycznia /piątek/ - 09.00Jędrzejów Nowy
* 08 stycznia /sobota/ - 09.00 Jędrzejów Stary
* 10 stycznia /poniedziałek/ - 09.00 Dziękowizna
                                                    – Leonów

Opublikowano 01-01-2022

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie Duszpasterskie o Stanie Parafii
Św. Antoniego z Padwy w Ignacowie
za Rok Pański 2021 /31.12. 2021/

Drodzy Parafianie!

Jeśli Bóg stał się człowiekiem to każdy jest dla siebie bratem i siostrą. Jeśli Bóg nie wzgardził człowiekiem, to każdy powinien szanować innych ludzi. To jest w dzisiejszych czasach ogromne wyzwanie. To jest świadectwo, które my jako wspólnota Kościoła powinniśmy dawać światu. Prosi nas o to papież Franciszek. Adoracja, ubóstwo, braterstwo – w Jezusie, Bogu wcielonym, te ideały mogą stać się ciałem, jeśli tylko dokonamy głębokiego aktu wiary.

Najmilsi!

Kończymy rok Pański 2021. Jaki był dla nas? Trudno odpowiedzieć jednym zdaniem... Pomimo, że był to rok nadal naznaczony m.in. pandemią to nieustannie mamy za co dziękować, ale także przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą zawsze niepewną przyszłość. Bez względu na jekiekolwiek wydarzenia – dobre czy złe – lata kalendarza wciąż i niezmienne odmierzają nasze życie doczesne, czas pielgrzymki do niebieskiej Ojczyzny. Nasze przemijanie łatwiej sobie teraz uzmysłowić. Dlatego gromadzimy się dzisiaj w naszej parafialnej wspólnocie, przy Ołtarzu Pańskim, aby z Chrystusem złożyć naszemu najlepszemu Ojcu w niebie jedyną Ofiarę Dziękczynną za wszystkie dobrodziejstwa, jakich zaznaliśmy w mijającym roku. Pragniemy szczególnie podziękować za wydarzenia zbawcze w naszej Rodzinie Parafialnej.

Najmilsi!

Przeżywając w dalszym ciągu trudności i ograniczenia, z powodu epidemii koronawirusa, staramy się wczuć w położenie wielu osób, przepełnione smutkiem z powodu niemożności spotykania się z Jezusem podczas liturgii eucharystycznej. We Mszy świętej w przeciętną niedzielę uczestniczyło ok. 470 wiernych (23,5%) – jest to wynik z tzw. niedzieli statystycznej z 26 września br. Do komunii świętej przystępowało ok. 220 wiernych (11,2%). W sumie Komunii św. rozdano w tym roku około 15.000. Sakramentu chrztu św. udzielaliśmy w każdą III niedzielę miesiąca, a w niektórych przypadkach także w inne niedziele. W mijającym roku ochrzczono 28 dzieci. Do I Komunii św. przystąpiło 45 dzieci. Wierni mieli okazję do spowiedzi św. w I Piątki miesiąca, podczas nabożeństw i w czasie każdej Mszy św. w niedziele, święta i dni powszednie. Parafianie, pomimo zrozumiałych utrudnień, mogli korzystać z łaski tego sakramentu Bożego Miłosierdzia. W odchodzącym Starym Roku sakramentalne małżeństwo zawarło 14 par narzeczonych, a do wieczności Bóg powołał 37 osób.

Niech przeżywanie różnych świąt i uroczystości pozwoli nam jeszcze bardziej docenić to, co zawdzięczamy Panu Bogu – możliwość spotykania się z Nim we wspólnocie Kościoła.

Katechizacja była prowadzona we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Parafii. Młode pokolenie Parafian miało okazję do uczestniczenia w miesięcznych Mszach wspólnotowych, jak również w Mszach św. w niedziele i święta przypadające w tygodniu. Wzrastanie w wierze i pogłębianie życia religijnego zależy przede wszystkim od osobistego otwarcia się na dary Boże.

W naszej Parafii działają różne grupy duszpasterskie. Korzystając z okazji pragnę członkom wszystkich grup parafialnych – dzieciom, młodzieży i dorosłym – serdecznie podziękować za całoroczną działalność, zaangażowanie w życiu Parafii i modlitwę.

Zarówno kościół jak i dom parafialny wciąż wymagają troski o ich konserwację i należyte funkcjonowanie. Jak wiemy wszelkie remonty, czy podejmowanie całkiem nowych inwestycji, są coraz bardziej kosztowne. W mijającym 2021 roku wykonano następujące inwestycje: 1/ w kościele zostały wykonane i zamontowane nowe szafy w zakrystii. 2/ w Domu Parafialnym pomieszczenia nad salkami parafialnymi – dwa pokoje gościnne, pralnia z łazienką, spiżarnia i korytarz oraz mieszkanie księdza katechety na I piętrze (dwa pokoje i łazienka); remont mieszkania proboszcza i malowanie klatki schodowej. Wykonano także remont pozostałej części podwórza i otoczenia przy plebanii – utwardzenie i nowa nawierzchnia betonowa, częściowe wysypanie ozdobnym tłuczniem granitowym. Wszystkim Ofiarodawcom pragnę bardzo serdecznie podziękować za ofiary składane na potrzeby kościoła i funkcjonowanie parafii, na cele kultu religijnego oraz na ogrzewanie kościoła i Domu Parafialnego, a także na tace, wypominki, kolędę i przy innych okazjach.... Dziękuję za przychylność, pomoc, troskę i ofiarność. Niech Dobry Bóg wszystkim błogosławi, wynagradza i zachowuje w zdrowiu.

Drodzy Bracia i Siostry!

W tym tak trudnym obecnie dla wszystkich czasie, wciąż potrzeba ludzi odważnych i głęboko wierzących, którzy będą dawać świadectwo Ewangelii. Potrzeba ludzi, którzy przyjmując prawdę o Jezusie Chrystusie Synu Bożym, będą Jego świadkami w świecie współczesnym. Nam wszystkim potrzeba odwagi i męstwa, aby żyć w atmosferze wzajemnej szczerości, przeciwstawiając się wszelkiemu złu.

Kończąc to doroczne sprawozdanie duszpasterskie pragnę podziękować Bogu za wszelkie dobro, Jego moc i łaski, jakie otrzymali wszyscy Parafianie. Wielu – pomimo trudności i ograniczeń – korzystało z opieki Bożej, wielu potrafiło docenić Bożą obecność w życiu rodzinnym i osobistym. Proszę Was, Bracia i Siostry, aby w każdym domu było zawsze godne miejsce dla Boga, Krzyża i Świętej Ewangelii.

Pragnę także podziękować za pracę i posłannictwo w Parafii ks. Damianowi Wyżkiewiczowi CM. Dziękuję za sprawowane Msze św., sakramenty, katechizację i modlitwę. Serdeczne podziękowanie kieruję do Sióstr Miłosierdzia, które wspomagają nas w pracy apostolskiej w Parafii oraz służą w Ośrodku Wychowawczym, osobom najbardziej potrzebującym pomocy i miłości. Dziękuję wszystkim katechetom za trud nauczania religii. Dziękuję Panu Organiście Łukaszowi i chórowi parafialnemu za upiększanie liturgii śpiewem i grą na organach oraz poswięcany czas. Dziękuję Parafianom za przygotowywanie ołtarzy na Boże Ciało i dzieciom sypiącym kwiaty w różne uroczystości. Dziękuję młodzieży i wszystkim osobom angażującym się w przygotowywanie szopki, Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz innych dekoracji w kościele. Dziękuję za pracowników parafialnych i strażaków gotowych i otwartych na każde wezwanie. Dziękuję Ofiarodawcom wspierającym dzieła misyjne, prowadzone przez nasze Zgromadzenie. Dla wszystkich proszę Boga o dar zdrowia i potrzebne łaski, by nadal z takim oddaniem wypełniali swoje powołanie.

Niech trwająca rodość Bożego Narodzenia dotrze do wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych, do każdej rodziny, do starszych, samotnych i chorych. Niech Boże Dziecię błogosławi na wszystkich drogach Waszego życia.

Bracia i Siostry!

Pragniemy dzisiaj uświadomić sobie, co mijający rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne i religijne. Zauważmy, iż przeżyte dni odchodzącego roku nie były wolne od naszych większych lub mniejszych win i zaniedbań. Pragniemy dobrego Boga przeprosić za to wszystko w czasie tej Mszy św., by z czystym sumieniem i nadzieją wejść w Nowy, rozpoczynający się o północy 2022 Rok. Szczęść Boże!

Opublikowano 31-12-2021

Boże Narodzenie 2021

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel... Symbolika dekoracji bożonarodzeniowej w Roku Rodziny zachęca nas, abyśmy w szczególny sposób przyjęli nowonarodzone Dziecię w domach jako członka naszej rodziny.


Opublikowano 25-12-2021

« 2 3 4 »
×